معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران با بیان اینکه رونق اشتغال در کشور منوط به سرمایه‌گذاری و افزایش تولید است، گفت: این امر نشان‌دهنده وظیفه سنگین سیستم بانکی برای کمک به اشتغال است و اکنون نشانه‌های رونق اقتصادی قابل مشاهده است.عضو هیات‌مدیره بانک ملی ایران با اشاره به شرایط سخت دوران تحریم‌ها اقدامات انجام شده در دوران پسابرجام را مثبت دانست و خواستار تلاش بیشتر همکاران در فعالیت‌های ارزی شد.وی در پایان به تشریح اقدامات ارزی بانک پرداخت و از آمادگی کامل بانک ملی ایران برای فعالیت‌های متنوع و مختلف ارزی و مورد درخواست مشتریان خبر داد.در ادامه، محمود شایان عضو دیگر هیات‌مدیره بانک با اشاره به بازدیدهای انجام شده از واحدهای تولیدی و ظرفیت‌های مهم استان اصفهان اقدام به موقع و تصمیم‌گیری مناسب را بسیار مهم توصیف کرد.وی با تاکید به شرایط رقابتی امروز بر توجه هرچه بیشتر همکاران به بحث سودآوری، عملکرد بانک در تمامی شاخص‌ها را نیز مثبت ارزیابی کرد.