امروز به پشتوانه این تجربه و عملکرد قابل قبول در استفاده از ابزارهای نوین، به توسعه بورس ایران خوش‌بینم. وی در ادامه اظهار کرد: زمانی بزرگ‌ترین‌ دغدغه بازار سرمایه، اعتباربخشی به سهام بورسی و ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بود، اما در حال حاضر بخش اعظم این بنا ساخته شده و مسیر پیش رو مثبت و امیدبخش است. این پیشکسوت بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که بیشتر، چه صنایعی امکان پیشرفت در بازار سرمایه کشور را دارند، گفت: ایران کشور بزرگی است که بسیاری از صنایع پایه را آغاز کرده است. بنابراین بازار سرمایه نیز در هر زمینه‌ای که بر‌اساس نیاز بازار گام بردارد، پیشرفت خواهد کرد. فرمانفرمائیان افزود: همین الان هم بازار ایران بازار کوچکی نیست و در واقع کل بازارهای شرق آسیا ( Near East) تحت تاثیر کشور ماست؛ این است که مرکز اصلی بورس اینجاست و بازار سرمایه کشور نقش عمده‌ای در بازارهای منطقه دارد.